Padla facka, padla na sále...

pondělí 19. červenec 2010 12:03

Poslyšte příběh pravdivý o tom, co vše se může přihoditi na nominační schůzi stranické, kdy veškeré zábrany jdou stranou, ba i válení obou soků pod stoly dovoleno jest, o fackách a záhlavcích nemluvě. Stalo se roku letošního na schůzi místní organizace demokratů to sociálních.

Byla nebyla na malém městečku organizace strany sociálně demokratické. Ta měla na radnici svého místostarostu a další dva radní. O post starosty přišla ve volbách minulých, neb ten obsazen byl nepřítelem úhlavním, což demokraty občanské značí. A tak dumalo se, jak vrátiti svoji rodnou do sesličky starostenské. A protože již v hymně starého mocnářství zpíváno bylo: „Když se ruka k ruce vine, tak se dílo podaří...“, sešli se kandidáti strany v salónku nejmenované hospůdky a dali hlavy dohromady, aby nominační protokol uzavřen býti mohl. Leč stalo se, že začali si navzájem vyčítati své skutky a kroky v dobách předchozích. Jeden z radních, vyučený zámečník, v posledních letech však placený odborářský tajtrdlík – malý Špidla též zvaný, totiž přišel v důsledku krize, hlavně však díky své neschopnosti, o místo. Z téhle šlamastyky se dostal způsobem pro socialisty téměř typickým – manželka odboráře, ředitelka jitého ústavu dětského, vyhodila  údržbáře stávajícího a na jeho místo dosadila toho svého. A místostarosta chlapácky slíbil, že až teda bude v říjnu zase tím starostou, vezme si ho na radnici a dá mu pěkný flíček.

Aby se tahle myšlénka uskutečniti mohla, musel býti údržbář umístěn na druhé – určitě volitelné, místo kandidátky. A tady padla kosa na kámen. I mezi socdemokraty se našel člověk, shodou okolností zmocněnec strany pro volby komunální, kterému se dosavadní počínání okolo chudáka odboráře pranic nelíbilo a dal to jasně najevo. Označil dotyčného za lempla neschopného postarati se sám o sebe, za protekčního budižkničemu. Zkrátka nazval věci pravými jmény. Pravdu však náš pacholík nevydržel, vrhl se na svého osočovatele a v mžiku se zmocněnec i kandidát váleli na zemi bušíce do sebe pěstičkami. Místostarosta, viděv tu hrůzu, počal prchati ze salónku, berouc schody po čtyřech, aby náhodou nemusel později v tomto případě svědčiti straně jedné či druhé. Oba kohoutky nakonec od sebe odtrhl přivolaný majitel hospůdky. Pokořený odborář, neb se nestal vítězem tohoto střetnutí, ba právě naopak dostal pěkně naloženo, ještě výhružně na zmocněnce štěkal, že jest radním a jest to tedy útok na činitele veřejného. Tak dostal ještě jednu, aby se vzpamatoval a schůze byla rozpuštěna.

Nevím, v jakém duchu sepsán byl zápis ze schůze místní organizace strany sociálně demokratické a zda zápas vylíčen byl se všemi podrobnostmi. Jedno však vím naprosto jasně – pokud se tohle dostane na radnici, pak Bůh ochraňuj naše město!

Luděk Kaplan

Luděk Kaplan

Luděk Kaplan

O všem, co s sebou přináší život, ale také o historii dávné, nedávné i současné.

Osadník z české kotliny v nejlepších letech, dívající se na vše kolem sebe vlastníma očima.

REPUTACE AUTORA:
0,00

Seznam rubrik

Tipy autora