Okolo Třeboně

středa 4. červenec 2012 12:20

Kola do vleku, cyklisté do autobusu a jedeme

Nadešlo roku lámání a s ním i naše cyklování. Jak je červnovou tradicí, oprášili a promazali zasloužilí členové a členky holického Basketbalového všesportovního klubu svá kola, promákli měkkost "paviánů" cyklistických kalhot, vyzkoušeli funkčnost tachometrů. V letošním putování však nastaly zásadní změny. Několik let po sobě jsme napínali řetězy v terénech "nahoru-dolů", letos vyhrála Třeboňská "placka" - jsme již starší holky a kluci a máme tudíž nárok si i na kole alespoň občas orazit. Další velkou změnou bylo, že jsme vyměnili automobily za autobus. Vždyť člověk má stále zkoušet něco nového. To jsme ještě netušili, jaký bude mít naše autobusové putování průběh. Ale dosti řečí - vzhůru do Třeboně!

001.JPG

Tak tady to začíná - optimismus čiší ze všech tváří.

002.JPG

 Do Třeboně cesta dlouhá, kdo ji nezná ten je....

 

003.JPG

Silničáři nám připravili několik léček v podobě objížděk. A protože nás navigace neomylně vedla, ocitli jsme se nedále přímo uprostřed kravína, nebo jak se tomu dnes říká.

 

004.JPG

 To však ještě nebylo vše. Mírně přiopilý spoluobčan z nejmenované vísky nás poslal na lesní cestu, která se záhy ukázala býti i cyklostezkou, takže jsme měli za sebou i první cyklistické kilometry. Myslím si, že slečna, která proti nám jela autem a z ničeho nic se proti ní zjevil autobus s vlekem tomu dodnes nevěří. Pokud si ji k sobě neodvezl pan Chocholoušek, když tuhle příhodu vyprávěla v hospodě.

 

005.JPG

 Po takových zážitcích mají i muži své dny.

 

006.JPG

 Konečně Třeboň! Sice pozdě v noci, ale pivko je, jídlo je... Co více si přát?

 

007.JPG

 Na náměstí v Třeboni před prvními kilometry. Bylo jich ten den sedmdesát.

 

008.jpg

 Když jsem já jel tou třeboňskou branou...

 

009.JPG

 Jakub Krčín z Jelčan, umný to stavitel rybníkářský a několik našich lepých děv.

 

010.jpg

 Světe div se - rybník Svět.

 „Nevděk“, tak zněl původní název rybníka o výměře 380 ha. Ovšem po povodni v roce 1611 byl rozdělen na rybníky Opatovický a Svět. Polohu a velikost rybníka Svět  určuje mohutná hráz, založená Jakubem Krčínem v roce 1574.  Po převážné části hráze rybníka (celková délka 1525 metrů) je vedena pěší cesta lemovaná vzrostlými duby. Rybník Svět je sedmým největším rybníkem Třeboňska.

 

011.JPG

Schwarzenberská hrobka je dílo krásné. Výstavbu nového místa posledního odpočinku Schwarzenberků iniciovala v Třeboni kněžna Eleonora, manželka Jana Adolfa II. Schwarzenberka, když z prostorových i hygienických důvodů přestal vyhovovat jako pohřebiště kostelí sv. Jiljí u Domanína. Před vlastní stavbou bylo nutno vybudovat kanál k odvodnění prostoru hrobky, zapuštěné pod úrovní terénu. Stavbu dvoupodlažní budovy s monumentálním schodištěm navrhl podle vzoru italského Campo Santo knížecí stavitel Damasius Deworetský, spolutvůrce přestavby zámku Hluboká. Stavbu, která probíhala v letech 1874 – 1877, řídil knížecí stavitel Karel Kühnel. Kapli Božského vykupitele vysvětil v roce 1877 pražský arcibiskup kardinál Bedřich Schwarzenberg. Novogotický oltář z bílého pískovce, sádry a mramoru je dílem sochaře Josefa Pokorného. Holičtí cyklisté jsou dílem doby současné autorů různých.

 

012.jpg

 Vyplave? Nevyplave?

 

013.jpg

 Petřéééé. Támdle to koupíme.

 

014.jpg

 Rybník, rybník, rybník,... tak se dá stručně a výstižně popsat okolí Třeboně. Občas také rybník, rybník, labutě,...

 

015.jpg

 Takhle vypadá "nahoru-dolů" po rovině.

 

016.jpg

 Kudy, kudy, cestička?

 

017.JPG

 Cyklistika někdy i bolí. Tady to naštěstí dopadlo dobře a byl to první i poslední úraz našeho cyklování.

 

018.JPG

 Nežárka a pomník Emy Destinnové. Pro informaci - obě dámy jsou nepěvkyně.

 

019.JPG

 Kouzelná Nežárka okouzluje holické cyklisty.

 

020.JPG

 Ema má svůj portrét stále ozdoben květinami.

 

021.jpg

 Vzhůru vstříc dalším kilometrům. Hodně jsme jich najezdili lesy, poli, skálami...

 

022.JPG

 Rožmberk. Myslím, že není co dodávat.

Ale řece jen:

Jde o největší český rybník, a tak je někdy nazýván "Jihočeským mořem" - jeho rozloha je 647 ha. Vybudován byl v letech 1584 - 1590 rybníkářem Jakubem Krčínem. Jeho hráz je dlouhá 2430 metrů, vysoká až 10 metrů a u paty 55 metrů široká. Šířka koruny je 11 metrů a je porostlá sto padesáti až 400 let stými duby. Rybník měl původně rozlohu asi 1060 ha, zaplavoval louky až na okraji Třeboně. Protože se ale rybám daří spíše mělčích vodách, bylo rozhodnuto hladinu snížit.

Povodňové vody Lužnice odvádí důmyslná Nová řeka. Stavbu Rožmberka plánoval již Štěpánek Netolický, ale bál se množství vody z povodí Lužnice. Jeho nástupce Jakub Krčín rybník realizoval a současně vybudoval Novou řeku, která se na tzv. rozvodí odděluje od Lužnice a odvádí část vody z povodí Lužnice do povodí Nežárky a chrání tak rybník Rožmberk před velkou vodou.

 

023.JPG

 Kurňa, to je vody!

 

024.JPG

 Tady jsme si dali první ryby. Někdo štiku, někdo kapra, někdo candáta, někdo sumce. Všechny byly výborné. Přiznám se, že ač ryby nejím jak je rok dlouhý, o tomhle víkendu jsem si na  nich pochutnal. Tady  však naše cyklování nekončí - čili pokračování příště.

 

 

 

 

Luděk Kaplan

Luděk Kaplan

Luděk Kaplan

O všem, co s sebou přináší život, ale také o historii dávné, nedávné i současné.

Osadník z české kotliny v nejlepších letech, dívající se na vše kolem sebe vlastníma očima.

REPUTACE AUTORA:
0,00

Seznam rubrik

Tipy autora