Tak mne napadlo - co to zkusit.

neděle 8. březen 2009 17:07

Chomutovská radnice se rozhodla řešit radikálním způsobem chování " nepřizpůsobivých" občanů svého města a za pomoci exekutorů získat zpět alespoň část dlužných nájmů. Okamžitě se zvedla vlna protestů rádoby "ochránců" lidských práv", kteří spustili na radnici bubnovou palbu. Jedním z posledním je Karel Holomek, předseda Společenství Romů na Moravě, ve svém článku "Chomutov je důsledkem nulové tolerance ODS" publikovaném v LN v pátek 6. března.

     Pan Holomek má prostě jasno. Za problém s neplatiči může město, potažmo jeho necitlivá sociální politika. Coby zastupitel našeho malého města musím s panem Holomkem hrubě nesouhlasit. On totiž píše: "...Tím mám na mysli, že dle zákona o sociální péči má sociální odbor radnice též povinnost preventivní, tj. nenechat padnout sociálně slabého na úplné dno a včas konat. To radnice nedělají, je to moc práce a samozřejmě to vyžaduje finanční náklady....". Tohle snad pan Holomek nemohl myslet vážně! Ze své zkušenosti vím, že radnice toto dělají a snaží se oněm "sociálně slabým" pomoci, ale občas se stává, že ti, kterým je pomáháno, příliš nespolupracují a nechají sami dojít věc tak daleko, že se stává bez silového řešení neřešitelnou. Pravdou však je, že převážná většina těchto občanů přesně ví, na co má nárok a  dávky si pravidelně vyzvedává. V devadesáti procentech však obdržené peníze  nepoužije na to, na co by měla, ale prostě je "probendí". O tom však pan Holomek nepíše, protože se mu to jaksi nehodí do krámu. A ještě malou otázku. Viděl někdy pan Holomek, jak vypadá bytový dům, který rok obývají "nepřizpůsobiví" občané?
    Své výše uvedené tvrzení pan Holomek opírá o výrok ministra Kocába. Nevím, zda pan Kocáb za krátkou dobu svého ministrování stačil zvládnout všechny složitosti sociální politiky, ale určitě nestačil zvládnout pravidla komunikace. Kdyby tomu tak bylo, neposlal by do Chomutova k řešení situace svoji mluvčí. Když pak byla paní primátorkou vypoklonkována, přišlo ministerstvo s nejapnou výmluvou, že ona není jenom mluvčí, ale také poradkyní ministra! Nevím, co ministrovi již poradila, ale určitě bych na jejím místě po tomto tvrzení vyžadoval dva platy.
     Ono s panem Kocábem to bude asi složitější. Moje nejčerstvější teorie, proč nemohl do Chomutova přijet osobně, je taková - musel se přece učit text písničky, kterou zazpíval na vyhlášení Českých lvů! Proto mu jeho nenávštěvu z tohoto bohulibého důvodu odpouštím. (Jen krátce k vyhlášení Českých lvů. Takovou "trapárnu" jsem dlouho neviděl a přiznám se, že jsem se u televize styděl a nakonec ji musel vypnout. Jenom by mne zajímalo, jestli je paní Horvátová normální.)
     Ale zpátky k panu Holomkovi. V závěru svého článku píše: "...Programy stran mohou být různé, ale když jde o peníze, osobní prospěch a známosti, nezná nikdo bratra, ba dokonce i osud města je mu lhostejný...".  Tak tohle už je téměř na žalobu. Chomutovská radnice přece přikročila k exekucím právě proto, že jí není osud města lhostejný. Spravuje-li městký majetek, má povinnost vymáhat jakýmkoli způsobem vzniklé dlužné částky.  Jak by k opačnému postoji přišli občané, kteří své závazky řádně plní?
    A tady mne napadá jedna myšlenka. Pojďme zkusit chovat se jako oni. Pojďme být "nepřizpůsobiví." Přestaňme chodit do práce, neplaťme plyn, vodu, elektřinu, nájmy, půjčky.... Postavme se do front u radnic, vyzvedněme si dávky a hurá do víru velkoměsta! Ještě bychom se ale museli domluvit, aby nedošlo k zbytečným zmatkům a nedorozuměním, že občané od "A" budou mít na starosti litinové poklopy, občané od "B" dámská kola, občané od "C" měděné dráty na železnici, občané od "D" ... Tipuji, že by to stát vydržel maximálně měsíc. A co potom, pane Holomku?
     Ale teď něco pro odlehčení.  Znovu jsem si přečetl knihu Terryho Pratchetta "Poslední kontinent" z cyklu "Úžasná Zeměplocha". V ní se odehrává následující dialog mezi Neilettou, obyvatelkou kontinentu IksIksIks, a mágem Mrakoplašem z města Ankh-Morpork:
 
"Jeden z náčelníků dokonce zašel do vězení a navštívil předsedu vlády."
"A proč za ním musel jít do vězení?"
"My strčíme všechny naše politiky, hned poté co jsou zvoleni, do kriminálu. Vy ne?"
"Proč?"
"Ušetří to spoustu času."
 
     Není to úžasný návod, jak se  zachovat po volbách? Ne, vlastně ne. Vždyť coby zvolený zastupitel bych také skončil v kriminálu. Ale stejně by to mnohé vyřešilo!
Luděk Kaplan

Luděk Kaplan

Luděk Kaplan

O všem, co s sebou přináší život, ale také o historii dávné, nedávné i současné.

Osadník z české kotliny v nejlepších letech, dívající se na vše kolem sebe vlastníma očima.

REPUTACE AUTORA:
0,00

Seznam rubrik

Tipy autora