Kdepak ty ptáčku hnízdo máš

úterý 11. srpen 2009 08:19

Již více než deset let Všesportovní basketbalový klub, jehož jsem  přes svoji malou výšku členem, rekonstruuje chalupu v Trčkově v Orlických horách. To je místo hned pod Šerlichem. Z ruiny jsme za ta léta vybudovali důstojné místečko k rekreaci a hlavně k relaxaci. Již asi třetím rokem si v průběhu jara a léta chalupu půjčují ornitologové, aby zde dobrovolně a ve svém volném čase (během své dovolené) prováděli odchyty ptactva.       

      A tak se jednoho dne stalo, co se stát muselo. S ornitology jsme se na chalupě prožili společný víkend. A náhoda tomu chtěla, že tento víkend nebyl pracovní (tak jako převážná většina víkendů strávených na chalupě za těch uplynulých dvanáct budovatelských let), takže u toho byly děti a vnoučata členů klubu (to podle věku toho kterého – v mém případě vnoučata).

 

001.jpg

Vzhůru k tenatům! 

 

      Slovo dalo slovo a pan Volf (takto náš vrchní ornitolog) nám začal o svém koníčku velmi poutavě povídat a děti bez hlesnutí poslouchaly (po pravdě řečeno jsme bez hlesnutí poslouchali i my dospělí). A tak jsme se dozvěděli, že ornitologové při svém prvním příjezdu natáhnou tenata – to jsou jemné sítě, do kterých se ptáčci lapají, a pak jdou třikrát denně k nim, aby zjistili, co že za ptáčky se jim podařilo lapit. A dál už jsme to prožívali na vlastní kůži.

 

003.jpg

Opatrně!

 

002.jpg

Povídám opatrně!

 

004.jpg
Není někde ještě jeden?

 

      A tak i my šlapeme cestou necestou třikrát denně k sítím – ráno, odpoledne a navečer, abychom z nich opatrně uvolnili chycené ptáčky. Neméně opatrně je pak dáváme do plátěných pytlíků a hurá na chalupu.

 

005.jpg
A honem s úlovkem na chalupu!

006.jpg

 

      Zde je pan Volf opatrně z pytlíku vyjme - hlavně jim nesmí ublížit. U každého ptáčka určí druh, zváží a změří jej, zkontroluje zdravotní stav. Lapený ptáček je také okroužkován, případně je jeho kroužek zkontrolován. Vše se pečlivě zapíše do knihy. No a pak si ptáčku zase leť.

 

007.jpg

Pojmenovat, zvážit...

 

008.jpg
...změřit, zapsat.

 

      Děti byly nadšené a chodily s panem Volfem neúnavně k tenatům. A ten jim nejen ukázal, v čem spočívá jeho koníček, ale také jim velmi poutavě o každém ptáčkovi povyprávěl. A nejen o ptáčkovi, ale i o prostředí, ve kterém žije – zkrátka děti se dozvěděly (nejen) o trčkovské přírodě mnoho zajímavého. Že okolo naší chalupy jsou čtyři chráněné oblasti: Národní přírodní rezervace Trčkov a přírodní rezervace Trčkovská louka, Velká louka a Hraniční louka; nebo že okolo chalupy žijí, létají a loví třeba sýc rousný (Aegolius funereus), křivka obecná (Loxia curvirostra), kos horský (Turdus torquatus), střízlík obecný (Troglodytes troglodytes), budníček zelený (Phylloscopus trochiloides), hýl rudý (Carpodacus erythrinus) nebo chřástal polní (Crex crex).

 

      Na tomto místě si nemohu odpustit poznámku, za kterou budu určitě kamenován, ale nedá se nic dělat, je to moje nejhlubší přesvědčení. A to spočívá v tom, že pan Volf pro přírodu a pro utváření vztahu našich dětí a vnoučat k ní udělal stokrát více, než všechny ekologické organizace dohromady - Hnutím Duha počínaje a Jihočeskými matkami konče. To jsou podle mne v převážné většině militantní spolky, které dokáží pouze povykovat, vyhrožovat a kalit vodu, vršit jeden nesmysl na druhý a hrozit  nejrůznějšími katastrofami, jen aby se jim dostalo příslušné pozornosti médií. O přírodu jim vůbec nejde, ta je jim ukradená. Je pro ně většinou pouhým nástrojem k prosazování vlastních cílů.

 

      Proto patří velké poděkování oněm desítkám, stovkám či tisícům bezejmenných nadšenců, kteří dobrovolně a bez nároků na odměnu a veřejné uznání pečují o přírodu a její zachování. Oni jsou tou hybnou silou, vytvářející v podvědomí ostatních lidí úctu k přírodě. Nikdy to nebudou sebezelenější zabedněnci, vydávající plamenné výzvy z plyšových křesel svých kanceláří.

 

      Díky  těmto nadšencům za to!

Luděk Kaplan

Luděk Kaplan

Luděk Kaplan

O všem, co s sebou přináší život, ale také o historii dávné, nedávné i současné.

Osadník z české kotliny v nejlepších letech, dívající se na vše kolem sebe vlastníma očima.

REPUTACE AUTORA:
0,00

Seznam rubrik

Tipy autora